Δράσε τώρα

Διερεύνησε τις ενέργειες μπορείς να κάνεις

We need you to act

Act4eco is an action oriented platform, that will guide you in making the right changes in your household

Ανακάλυψε

Πρόσφατα νέα & άρθρα

Σχετικά με εμάς

Πίσω από το Act4Eco βρίσκεται μια κοινοπραξία 9 συνεργαζόμενων φορέων-εταίρων από όλη την Ευρώπη. Η πραγματική ισχύς του Act4Eco πηγάζει από το πλήθος των τομέων δραστηριοποίησης των εμπλεκόμενων εταίρων, οι οποίοι ποικίλλουν από τον τομέα της ενέργειας έως αυτόν της Πληροφορικής, από τον τομέα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έως αυτόν των δικαιωμάτων των καταναλωτών, από τον τομέα χάραξης πολιτικής έως αυτόν της εμπλοκής του κοινού.
About us

Εταίροι

Κοινοπραξία
Suggest an improvement Report a bug