Το ECO2 (Energy Conscious Consumers) είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon2020 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των καταναλωτών της Ε.Ε. σχετικά με την ενεργειακή τους κατανάλωση και τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Δεδομένου ότι οι καταναλωτές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις διαδικασίες μετάβασης προς την αειφόρο ενέργεια, το έργο θα ενισχύσει την εμπλοκή τους και θα τους ενδυναμώσει, βελτιώνοντας τις γνώσεις τους σχετικά με το πώς είναι δυνατή η πιο συνειδητή κατανάλωση ενέργειας στην καθημερινή τους ζωή.

Η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη χρειάζεται να μειωθεί και, ταυτόχρονα, οι καταναλωτές να συνειδητοποιήσουν περισσότερο τον αντίκτυπο που έχει ο καθημερινός τρόπος ζωής τους στο περιβάλλον. Ένας από τους στόχους αυτού του προγράμματος Horizon2020 είναι η συμμετοχή και παρακίνηση όλων των Ευρωπαίων πολιτών προς την υιοθέτηση πιο συνειδητών συμπεριφορών προκειμένου να βελτιώσουν τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ενεργά καινοτόμα έργα που επιδιώκουν να κινητοποιήσουν τους πολίτες ώστε να αναλάβουν δράση για τη μείωση του ενεργειακού τους αντίκτυπου και της κατανάλωσης.

Δεν αρκεί μόνο να πειστούμε

Εδώ και μισό αιώνα οι καταναλωτές, δεδομένου ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την μετάβαση στην αειφόρο ενέργεια, έχουν ήδη πειστεί ότι χρειάζεται να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Ταυτόχρονα, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή έχει γίνει περισσότερο αποδοτικός ενεργειακά, αλλά πλέον κάθε σπίτι διαθέτει περισσότερες οικιακές συσκευές. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να μάθουμε πώς μπορούμε να καταναλώνουμε ενέργεια με σύνεση και κατά προτίμηση μέσα από βιώσιμες πηγές ενέργειας. Οι πάροχοι ενέργειας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, μπορούν φυσικά να συνεισφέρουν στην πορεία της μετάβασης προς ένα βιώσιμο μέλλον, χρειάζεται ωστόσο να συνεισφέρει και ο μεμονωμένος καταναλωτής.

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης

Το έργο Energy Conscious Consumers (ECO2) στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών αναφορικά με το ρόλο τους στην κατανάλωση ενέργειας και τις διαδικασίες ενεργειακής απόδοσης. Το ECO2 αναπτύσσεται ως ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης μεγάλης κλίμακας για τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι υποστηρίζονται ως προς την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους. Παίρνει πρακτικά τη μορφή μιας δυναμικής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων (ACT4ECO), η οποία διευκολύνει την παροχή γνώσης προς τους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο σωστής χρήσης ενέργειας.

Ακολουθώντας τις μαθησιακές διαδρομές που προτείνει το ACT4ECO, κάθε χρήστης θα ανέβει στη «σκάλα της αλλαγής», περνώντας από το Κίνητρο στην Εξερεύνηση και τέλος στη Δράση.

Χτίσιμο κοινότητας

Το ECO2 θα βοηθήσει τους καταναλωτές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη να αντιληφθούν τη δική τους κατανάλωση ενέργειας και να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση. Δεδομένου ότι οι καταναλωτές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαδικασία μετάβασης προς την αειφόρο ενέργεια, το Έργο θα τους εμπλέξει και θα τους ενδυναμώσει προτείνοντας στρατηγικές για τον τρόπο κατανάλωσης λιγότερης ενέργειας στην καθημερινή τους ζωή. Το κύριο αποτέλεσμα του έργου ECO2 είναι το ACT4ECO, μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα που στοχεύει στην αλληλεπίδραση των καταναλωτών ενέργειας είτε με εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης είτε με μετασχηματιστική ομαδική μάθηση εντός των τοπικών τους κοινοτήτων. Ως εργαλείο τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο και για την οικοδόμηση κοινότητας, η πλατφόρμα θα παρακινήσει τελικά τους καταναλωτές ενέργειας να εξερευνήσουν διάφορες λύσεις όσον αφορά τις βελτιώσεις στο σπίτι τους και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας.

Στην πλατφόρμα ACT4ECO, κάθε χρήστης θα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει τη δική του μάθηση και να αποφασίσει ποιες ενέργειες θα εφαρμόσει. Η πλατφόρμα θα καθοδηγήσει τους χρήστες να αναλάβουν δράση σε πέντε σημαντικά θέματα:

 • Αλλάζοντας το σπίτι: περιορίζοντας το αποτύπωμα άνθρακα του σπιτιού βελτιώνοντας την ενεργειακή του απόδοση και επενδύοντας σε πολύ αποδοτικές τεχνολογικές επιλογές και συσκευές.
 • Έξυπνοι καταναλωτές: εξοικείωση των χρηστών με επιλογές για τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας χρησιμοποιώντας σωστά χρήση και κατανόηση του ενεργειακού εξοπλισμού ΤΠΕ.
 • Η προσωπική μου κατανάλωση ενέργειας: βοηθάω τους χρήστες να αντλούν συνδέσμους μεταξύ των καθημερινών δραστηριοτήτων τους και της κατανάλωσης ενέργειας, π.χ. υιοθετώντας μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά που μπορούν να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις.
 • Αποφυγή υποχώρησης: αποφυγή της επιστροφής σε κακές συνήθειες κατανάλωσης ενέργειας.
 • Παράγοντας τη δική σου ενέργεια: καθοδηγώντας τους καταναλωτές στην αξιολόγηση εάν αξίζει να επενδύσετε σε παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες τεχνικές απαιτήσεις.

Το έργο ECO2 υλοποιείται σε τρεις φάσεις

 1. Φάση ανάπτυξης: κατασκευή υποδομών, ανάλυση αναγκών και τμηματοποίηση, σενάρια εκμάθησης και παραγωγή θεμάτων.
 2. Πιλοτική φάση: οι πέντε δράσεις θα δοκιμαστούν με την εθελοντική συμμετοχή καταναλωτών στην πλατφόρμα ACT4ECO. Αυτή η φάση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διαδικασία ανάπτυξης περιεχομένου με γνώμονα το χρήστη, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας χρηστικότητα και συνάφεια του περιεχομένου.
 3. Φάση προώθησης: η τελική φάση στοχεύει στην ευρεία προσέλκυση καταναλωτών, την επέκταση σε νέες χώρες και τη συνεργασία με σημαντικούς θεματοφύλακες των καταναλωτών.

Ο τελικός στόχος του ECO2 είναι να προσεγγίσει 1.000 καταναλωτές σε καθεμία από τις 11 χώρες εταίρους στο έργο μέχρι το τέλος αυτού (Μάρτιος 2021), συνολικά δηλαδή 11.000 χρήστες της πλατφόρμας. Κάθε χρήστης αναμένεται να κάνει τουλάχιστον τρεις ενέργειες. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι χρήστες της πλατφόρμας θα παρακινηθούν, θα ενθαρρυνθεί η περιέργειά τους και – εφαρμόζοντας τουλάχιστον τρεις ενέργειες – αναμένεται να καταστούν πιο αποδοτικοί σε θέματα ενέργειας. Η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης έχει σημαντικό αντίκτυπο στον συνολικό στόχο του έργου, και πιο συγκεκριμένα:

 • Μείωση των ενεργειακών δαπανών,
 • Παρακολούθηση ενεργειών ενεργειακής απόδοσης μέσω της πλατφόρμας,
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της συνείδησης του ελέγχου της αποτελεσματικότητας,
 • Ανταλλαγή γνώσεων σε μια κοινότητα, είτε φυσική σε τοπικό επίπεδο είτε διαδικτυακά.

Το ECO2 στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη και παροχή ενός συνόλου πληροφοριών και αποτελεσμάτων για τους χρήστες ώστε να ξεκινήσουν διάλογο με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους νεωτεριστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεικτικά μέσω σεμιναρίων πολιτικής. Η δημιουργία μιας κοινότητας ECO2 θα επιτρέψει στην πλατφόρμα ACT4ECO να συνεχίσει να υπάρχει με την πάροδο του χρόνου, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και να δημιουργήσει υπεύθυνους και περιβαλλοντικά συνειδητούς πολίτες.

Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο στόχος είναι η προσέγγιση τουλάχιστον 1.000 καταναλωτών στις 11 χώρες εταίρους του έργου, συνολικά δηλαδή 11000 χρήστες για την πλατφόρμα. Εάν καθένας από αυτούς τους καταναλωτές κάνει τρεις ενέργειες, ο καθένας θα εξοικονομήσει ενέργεια ισοδύναμη με 30 κιλά λαδιού, επιτυγχάνοντας το αναμενόμενο εκτιμώμενο αποτέλεσμα του ECO2 των 330.000 κιλών ή των  4,2 ~ GWh.

Παραμείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας στο facebook eco2 και στο twitter @ eco2_eu

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το ECO2 ή να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, επικοινωνήστε με τον συντονιστή του έργου Eskil Welan ewe@tekno.dk

Suggest an improvement Report a bug