ECO2 (Energy Conscious Consumers) to projekt finansowany z programu „Horyzont 2020”, który pomaga konsumentom w UE w zwiększaniu świadomości na temat zużycia energii i poprawie efektywności energetycznej.

Konsumenci odgrywają kluczową rolę w procesach przechodzenia na energię odnawialną, dlatego ten projekt zarówno zaangażuje jak i wzmocni ich pozycję przez poszerzanie wiedzy na temat bardziej świadomego wykorzystywania energii w życiu codziennym.

Zużycie energii w Europie wymaga ograniczenia, a jednocześnie konsumenci muszą stać się bardziej świadomi wpływu ich codziennego stylu życia na otaczające środowisko. Jednym z celów programu “Horyzont 2020” jest zaangażowanie wszystkich obywateli Europy w zastosowanie bardziej świadomych zachowań w celu poprawy klas efektywności energetycznej. W konsekwencji, Komisja Europejska aktywnie wspiera innowacyjne projekty, których celem jest zmotywowanie obywateli do podjęcia działań w ograniczeniu zużycia energii.

Perswazja nie wystarczy

Od pół wieku konsumenci byli przekonywani do zużywania mniej energii i brali czynny udział w przechodzeniu na odnawialną energię. Środki dostępne dla konsumentów do zmniejszenia zużycia energii zwielokrotniły się w ostatnich dziesięcioleciach. Jednocześnie urządzenia, których używamy na co dzień, stały się bardziej energooszczędne, ale ich liczba w naszych domach rośnie. Konieczne staje się zatem nauczenie się, jak mądrze i najlepiej wykorzystywać energię z odnawialnych źródeł energii. Dostawcy energii, sektor publiczny i prywatny mogą wnieść swój wkład w przejście na zrównoważoną przyszłość, ale indywidualny konsument energii również musi wnieść swój wkład.

Zwiększanie świadomości

Projekt Energy Conscious Consumers (ECO2) ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat ich roli w procesach zużycia energii i efektywności energetycznej. ECO2 jest wdrażany jako wielkoskalowy system e-learningowy dla obywateli Europy, którzy otrzymują wsparcie w realizacji konkretnych działań na rzecz oszczędzania energii i zwiększania efektywności energetycznej swoich domów. Przybiera formę dynamicznej platformy wymiany wiedzy (ACT4ECO) ułatwiającej konsumentom zdobycie wiedzy na temat tego, jak mądrze wykorzystać energię.

Podążając ścieżkami edukacyjnymi zaproponowanymi przez ACT4ECO, każdy użytkownik będzie wspinał się po „drabinie zmian” od Motywacji do Eksploracji i wreszcie do Działania.

Budowanie społeczności

ECO2 pomoże konsumentom energii w całej Europie uświadomić sobie zużycie energii i poprawić efektywność energetyczną. Konsumenci odgrywają kluczową rolę w procesie przechodzenia na energię odnawialną, dlatego ten projekt zarówno zaangażuje jak i wzmocni ich pozycję, przekazując strategie dotyczące tego, jak zużywać mniej energii w ich codziennym życiu. Głównym rezultatem projektu ECO2 jest ACT4ECO, dynamiczna platforma internetowa mająca na celu interaktywne angażowanie konsumentów energii za pomocą e-learningowych narzędzi lub transformacyjnego uczenia się w grupach w ich lokalnych społecznościach. Jako narzędzie zarówno do celów edukacyjnych, jak i budowania społeczności, platforma ostatecznie zmotywuje konsumentów energii do poszukiwania różnych rozwiązań w zakresie ulepszania domów i wdrażania najlepszych praktyk oszczędzania energii.

Na platformie ACT4ECO każdy użytkownik będzie miał możliwość stworzenia własnej drogi nauczania i zadecydowania, jakie działania wdrożyć. Platforma poprowadzi użytkowników do podjęcia działań w pięciu ważnych tematach:

 • Zmień dom: ograniczanie śladu węglowego domu poprzez poprawę jego wydajności energetycznej i inwestowanie w wysoce wydajne opcje technologiczne i urządzenia.
 • Mądrzy konsumencizapoznanie użytkowników z opcjami kontrolowania ich zużycia energii poprzez prawidłowe użytkowanie i zrozumienie sprzętu energetycznego ICT.
 • Moje zużycie energii: pomaganie użytkownikom w tworzeniu powiązań między ich codziennymi rutynowymi czynnościami a zużyciem energii, np. poprzez wprowadzenie niewielkich zmian w zachowaniu, które mogą przynieść znaczną poprawę.
 • Bez efektu odbicia: unikanie powrotu do złych nawyków dotyczących wykorzystywania energii.
 • Wyprodukuj własną energię: doradzanie konsumentom w ocenie, czy warto inwestować w wytwarzanie energii na małą skalę, np. dostarczając informacji o niezbędnych wymaganiach technicznych

Project ECO2 jest rozwijany w trzech fazach

 1. Start: tworzenie infrastruktury, analiza segmentacji, tworzenie scenorysów i tematów produkcji.
 2. Pilotaż: pięć akcji zostanie przetestowanych z udziałem dobrowolnych konsumentów na platformie ACT4ECO. Fazę tę można uznać za proces opracowywania treści zorientowany na użytkownika, zapewniający wysoką jakość użyteczności i trafność treści.
 3. Ekspansja: ostatni krok obejmuje wirtualną rekrutację konsumentów, ekspansję do nowych krajów i współpracę z opiekunami konsumentów.

Ostatecznym celem ECO2 jest dotarcie do 1000 konsumentów w każdym z 11 krajów partnerskich do końca projektu (marzec 2021 r.), co daje łącznie 11 000 użytkowników platformy. Każdy użytkownik powinien wykonać co najmniej trzy czynności. Aby osiągnąć te cele, użytkownicy platformy muszą być zmotywowani, ich ciekawość pobudzona i – poprzez realizację co najmniej trzech działań – staną się bardziej energooszczędni. Przyjęcie takiego podejścia ma istotny wpływ na ogólny cel projektu, a mianowicie:

 • Zmniejszenie wydatku energetycznego; 
 • Monitorowanie działań w zakresie efektywności energetycznej za pomocą platformy; 
 • Zwiększenie świadomości i  świadomość kontroli wydajności; 
 • Dzielenie się wiedzą w społeczności, zarówno fizycznie, na poziomie lokalnym, jak i online.

ECO2 ma również na celu opracowanie zestawu informacji i wyników dla użytkowników w celu nawiązania dialogu z decydentami i innowatorami na poziomie europejskim, na przykład poprzez seminaria polityczne. Utworzenie społeczności ECO2 umożliwi platformie ACT4ECO dalsze istnienie w czasie, zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną oraz stworzenie odpowiedzialnych i świadomych ekologicznie obywateli.

Kluczowe oczekiwane wyniki

Celem jest dotarcie do co najmniej 1000 konsumentów w 11 krajach partnerskich, co daje łącznie 11000 użytkowników platformy. Jeśli każdy z tych konsumentów podejmie trzy działania, każdy z nich zaoszczędzi ekwiwalent energii 30 kg ropy, co daje oczekiwany wynik ECO2 330.000kg or 4.2~ GWh.

Bądź na bieżąco z portalami społecznościowymi na facebooku  eco2 i twitterze @eco2_eu

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ECO2 albo zapisać się do naszego newslettera, skontaktuj się z koordynatorem projektu Eskil Welan ewe@tekno.dk

Suggest an improvement Report a bug