ECO2 (angl. skr. Energy Conscious Consumers, energeticky uvedomelí spotrebitelia) je projekt financovaný z programu Horizont 2020, ktorý pomáha spotrebiteľom v EÚ zvyšovať ich povedomie o energetickej spotrebe a lepšej energetickej efektívnosti.

Keďže spotrebitelia zohrávajú kľúčovú úlohu v procesoch prechodu na udržateľné formy energie, projekt im umožní zapojiť sa a rozšíriť vedomosti o tom, ako v každodennom živote vedomejšie spotrebúvať energiu.

Spotrebu energie v Európe je potrebné znížiť. Aktuálne si čoraz viac spotrebiteľov uvedomuje vplyv svojho každodenného životného štýlu na okolité prostredie. Jedným z cieľov tohto Horizont 2020 programu, je zapojenie všetkých európskych občanov, so záujmom zlepšenia úrovne vedomej spotreby energie a zvýšenie energetickej efektivity. V dôsledku toho, Európska komisia aktívne podporuje inovatívne projekty, ktorých cieľom je motivovať občanov, aby podnikli kroky na zníženie ich energetického vplyvu a spotreby.

 

Presviedčanie nestačí

Už pol storočia sú spotrebitelia presviedčaní, aby spotrebovávali menej energie, pretože zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode na udržateľnú energiu. Opatrenia, ktoré majú spotrebitelia k dispozícii na zníženie svojej spotreby energie, sa za posledné desaťročia znásobili. Zariadenia, ktoré používame v každodennom živote, sa zároveň stali energeticky účinnejšími, ich počet sa však v našich domácnostiach zvyšuje. Imperatívom pre nás je učenie, ako múdro, a čo možno najlepšie, z udržateľných zdrojov energie spotrebúvať energiu. Pri prechode na udržateľnú budúcnosť sa môžu podieľať poskytovatelia energie, verejný a súkromný sektor, musí však prispieť aj individuálny spotrebiteľ energie.  

Zvyšovanie povedomia

Cieľom projektu Energy Conscious Consumers (ECO2) je zvýšiť povedomie spotrebiteľov o ich úlohe v procesoch spotreby energie a energetickej efektívnosti. ECO2 sa implementuje ako rozsiahly systém elektronického vzdelávania pre európskych občanov, ktorým sa podporuje vykonávanie konkrétnych opatrení na úsporu energie a zvýšenie energetickej efektívnosti ich domovov. Má formu dynamickej platformy na zdieľanie vedomostí (ACT4ECO), ktorá spotrebiteľom prináša informácie o tom, ako rozumne využívať energiu.

Sledovaním študijných lekcií navrhnutých v ACT4ECO sa každý užívateľ vyšplhá po „rebríčku zmien“ od motivácie k prieskumu a nakoniec k akcii.

Budovanie komunity

ECO2 pomôže spotrebiteľom energie v celej Európe uvedomiť si svoju spotrebu a zvýšiť svoju energetickú efektivitu. Keďže spotrebitelia zohrávajú kľúčovú úlohu v procese prechodu na udržateľnú energiu, projekt ich zapojí aj posilní prostredníctvom prenosu stratégií, ako spotrebovať menej energie v každodennom živote. Hlavným výsledkom projektu ECO2 je ACT4ECO, dynamická online platforma zameraná na interaktívne zapojenie spotrebiteľov energie buď pomocou nástrojov elektronického vzdelávania, alebo transformačným skupinovým učením v rámci ich miestnych komunít. Ako nástroj na vzdelávacie účely aj na budovanie komunity bude platforma nakoniec motivovať spotrebiteľov energie, aby preskúmali rôzne riešenia, pokiaľ ide o vylepšenia domácnosti a implementáciu najlepších postupov na úsporu energie.

Na platforme ACT4ECO bude mať každý používateľ možnosť vytvoriť si vlastné učenie a rozhodnúť sa, ktoré akcie bude implementovať. Platforma povedie používateľov k činnostiam v piatich dôležitých témach:

  • Zmena v dome: obmedzenie uhlíkovej stopy domu vylepšením jeho energetickej hospodárnosti a investovaním do vysoko efektívnych technologických možností a zariadení.
  • Inteligentní spotrebitelia: oboznámenie používateľov s možnosťami riadenia ich spotreby energie, správnym používaním a porozumením energetickým zariadeniam IKT.
  • Moja spotreba energie: pomáhame používateľom vytvárať väzby medzi ich každodennými rutinnými činnosťami a ich spotrebou energie, napr. prijatím malých zmien v správaní, ktoré môžu priniesť významné zlepšenia.
  • Žiadny krok späť: vyhýbanie sa návratu k zlým návykom pri spotrebe energie.
  • Vyrobte si vlastnú energiu: usmerníme spotrebiteľov pri hodnotení, či sa oplatí investovať do výroby energie v malom, napr. poskytnutím informácií o potrebných technických požiadavkách.

Projekt ECO2 je rozvinutý v troch fázach

  1. Nástup: tvorba infraštruktúr, segmentačná analýza, storyboardy a výroba tém.
  2. Pilotný projekt: päť akcií bude testovaných dobrovoľnými spotrebiteľmi na platforme ACT4ECO. Túto fázu možno považovať za proces vývoja obsahu riadený používateľmi, ktorý zaisťuje vysoko kvalitnú použiteľnosť a relevantnosť obsahu.
  3. Upscaling: posledný krok zahŕňa virálny nábor spotrebiteľov, expanziu do nových krajín a spoluprácu s držiteľmi spotrebiteľských brán.

Konečným cieľom ECO2 je dosiahnuť do konca projektu 1 000 spotrebiteľov v každej z 11 partnerských krajín, čo pre platformu predstavuje spolu 11 000 používateľov. Od každého používateľa sa očakáva, že vykoná minimálne tri akcie. Na dosiahnutie týchto cieľov budú používatelia platformy motivovaní, bude stimulovaná ich zvedavosť a prostredníctvom implementácie najmenej troch akcií sa očakáva, že sa stanú energeticky efektívnejšími. Prijatie tohto prístupu má významný vplyv na celkový cieľ projektu, a to:

• Zníženie spotreby energie;
• Monitorovanie opatrení v oblasti energetickej efektivity prostredníctvom platformy;
• Zvyšovanie povedomia a vedomia o kontrole efektívnosti;
• Zdieľanie vedomostí v komunite, či už fyzicky na miestnej úrovni alebo online.

Cieľom ECO2 je tiež vyvinúť súbor informácií a výsledkov pre používateľov, nadviazať dialóg s tvorcami politík a inovátormi na európskej úrovni, napríklad prostredníctvom seminárov o politike. Vytvorenie komunity ECO2 umožní platforme ACT4ECO naďalej existovať v priebehu času, zvýši povedomie a vedomosti o otázkach energetickej efektívnosti a vytvorí zodpovedných a environmentálne uvedomelých občanov.

Očakávané kľúčové výsledky

Cieľom je dosiahnuť minimálne 1 000 spotrebiteľov v 11 partnerských krajinách, čo spolu predstavuje 11 000 používateľov platformy. Ak každý z týchto spotrebiteľov urobí tri kroky, ušetrí každý z nás energetický ekvivalent 30 kg oleja, čím sa dosiahne očakávaný výsledok ECO2 330 000 kg alebo 4,2 ~ GWh.

Sledujte novinky na sociálnych sieťach na facebookovej stránke eco2 a twitteri @ eco2_eu

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o ECO2 alebo sa prihlásiť k odberu nášho newsletteru, kontaktujte koordinátora projektu Mads Meyer 

mm@tekno.dk

Suggest an improvement Report a bug