Зад проекта ECO2 стои екип от партньори от Белгия, България, Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Литва, Финландия и Франция. Партноьрите са експерти в различни области - енергетика, информационни технологии, онлайн обучения, потребителски права, изготвяне на политики, сегментиране на потребителите и гражданско участие.

Suggest an improvement Report a bug