Ανακάλυψε

Πρόσφατα νέα & άρθρα

PRODUCER (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ) + CONSUMER (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ) = PROSUMER

Ένας prosumer δεν είναι ο πρωταγωνιστής ταινίας δράσης, αλλά στην πραγματικότητα ο πρέσβης της διαχείρισης πράσινης ενέργειας. Μάθε περισσότερα σε αυτό το άρθρο!

Έχεις ακούσει ποτέ ή συναντήσει τον όρο «prosumer»; Αναρωτιέσαι άραγε τι σημαίνει η στην πραγματικότητα; Λοιπόν, η σημασία του όρου είναι αρκετά απλή. Είναι ένας συνδυασμός των λέξεων «producer» και «consumer» και αναφέρεται στον εν δυνάμει νέο ρόλο των ιδιωτικών νοικοκυριών στην μελλοντική διαμόρφωση της αγορά της ενέργειας, – δηλαδή, ως παραγωγών και ταυτόχρονα καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, ο καθένας μπορεί ουσιαστικά να γίνει prosumer.

Ακολουθούν δύο ορισμοί για τον όρο «prosumer»:

  1. «Μπορούν (εν μέρει) να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ενέργεια μόνοι τους, και όταν υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής σε σχέση με την εκάστοτε στιγμιαία κατανάλωσή τους, να τροφοδοτούν αυτό το πλεόνασμα στο δίκτυο.»
  2. «Πελάτες που παράγουν ηλεκτρισμό κυρίως για τις δικές τους ανάγκες, αλλά μπορούν επίσης να πουλήσουν την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν. Οι παραγωγοί-καταναλωτές συνδέονται στο δίκτυο διανομής με μικρή και μεσαία εγκατεστημένη χωρητικότητα.»

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι prosumers πραγματοποιούν δύο τύπους ανταλλαγών με το δίκτυο: εισάγουν ενέργεια όταν η δική τους παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει την κατανάλωσή τους και εξάγουν ενέργεια όταν η ενέργεια που παράγουν υπερβαίνει αυτή που καταναλώνουν.

Θα σε ενδιέφερε να γίνεις μέλος μίας ενεργής κοινότητας Prosumers; Μπορείς να ξεκινήσεις συμμετέχοντας στην κοινότητα ACT4ECO και να μάθεις περισσότερα μπαίνοντας σε αυτήν την δράση:

Suggest an improvement Report a bug